O nás

Občianske združenie Pôvabnica Turca so sídlom v Martine je dobrovoľné neziskové združenie s regionálnou, celoštátnou a zahraničnou pôsobnosťou. Predchodcom OZ Pôvabnica Turca bol Klub paličkovania pôsobiaci pri Turčianskom osvetovom stredisku v Martine, ktorý bol založený 6. marca 1996 s počtom členov 24. OZ Pôvabnica Turca vzniklo pretransformovaním Klubu paličkovania a jeho činnosť bola zahájená registráciou na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 21. januára 2000.

Náplňou činnosti združenia je zachovávanie tradičných kultúrnych hodnôt – tvorby paličkovanej čipky prostredníctvom organizovania praktických kurzov paličkovania pre záujemcov o ľudovú tvorbu.

Zúčastňujeme sa počas celého roka kultúrneho života a spoločenských akcií, prezentujeme svoje práce a predvádzame paličkovanie v regióne Turiec (Martin, Valča, Turčianske Kľačany, Necpaly, Blatnica a pod.). Zúčastňujeme sa aj zahraničných podujatí – Bekešská Čaba, Londýn, Vamberk.

Svoj rozhľad si neustále rozširujeme nadväzovaním kontaktov predovšetkým na výstavách, alebo cez vlastné aktivity.