kniha Tajomstvá liptovskej čipky

Kniha Tajomstvá liptovskej čipky úspešne vydaná


Ukážku knihy je možné stiahnuť tu: kniha-ukážka.pdf 

*******************************************************************************
Dňa 7. 12. 2013 sa o 14:00 hodine v Turčianskej knižnici v Martine uskutočnil krst knihy Tajomstvá liptovskej čipky. Akcia bola spojená s výstavkou prác členiek OZ Pôvabnica Turca, v ktorých je použitá liptovská čipka. Fotografie z akcie môžete nájsť tu: foto-krst knihy

*******************************************************************************
Ohlasy čitateľov:


23. 4. 2014
Kniha sa umiestnila na treťom mieste v ankete o knihu Turca 2013. Vyhodnotenie súťaže je možné prezrieť tu

*******************************************************************************

4. 4. 2014
Dovoľte mi vysloviť obdiv a veľké poďakovanie za vašu knihu Tajomstvá liptovskej čipky. Je veľmi pekne spracovaná a verím, že veľa slovenských čipkárok najde inšpiráciu a bude tieto nádherné ikeď náročné čipky robiť. Už sa teším, keď dokončím rozpracované projekty, že začnem túto nádheru postupne si osvojovať.
Do ruky sa mi dostala aj brožurka s veľkonočnými vajíčkami a tak som neodolala a 5 ks je už hotových. Nemohla som sa do práce akosi naštartovať, mala som tvorivú krízu a práve tieto vaše vzory ma opäť nabudili. Ešte raz veľká, veľká vďaka.
                                                           Anna Waldeckerová

*********************************************************************************

13. 3. 2014
Som ňou nadšená. Blahoželám všetkým, ktorí sa na jej vzniku podieľali. Teším sa, lebo sa podarila dobrá vec.

                                                           Veronika Géciová

*********************************************************************************

14. 2. 2014
Je nádherná! Teším sa s Vami, že sa Vám také dielo podarilo.

                                                           Mária Rafajová 

*********************************************************************************

21. 1. 2014
Je to ojedinelá publikácia a zaslúži si, aby sa o nej aj o liptovskej čipke vedelo.  Kniha je vytvorená s veľkou trpezlivosťou a znalosťou veci. Ďakujem

                                                           Juraj Zajonc

*********************************************************************************

12. 1. 2014
Chcela by som Vám poďakovať za vydanie takej nádhernej knižky, ktorú som prečítala, ale v postupoch stále listujem. Som taký samouk v paličkovaní, ale určite sa do niektorých vzorov pustím. Našla som tam veľa inšpirácie. 

                                                           Martina Krištofičová

*********************************************************************************

7. 1. 2014

Chcem Vám veľmi pekne poďakovať za knihu, ktorú ste mi poslali. Je to veľmi hodnotné dielo s vysokou úrovňou odbornej a grafickej práce. Spolu s ďalšími ste sa zaslúžili o to, aby liptovská čipka našla ďalšie pokračovanie a využitie. Veľmi si vážim  a oceňujem Vašu prácu.

                                                           Iveta Zuskinová

  *******************************************************************************

13. 12. 2013
Chcem Vám ešte raz poďakovať za milé sobotňajšie popoludnie a za krásnu knihu o liptovskej čipke. Doma v kľude som ju niekoľko raz prešla a svrbeli ma dlane, niektorý vzor hneď nevyskúšať. Kniha je krásna a predlohy na čipky sú výborne urobené. Pani Čobrdovej, Hauserovej a všetkým, ktorí sa na jej vzniku podieľali patrí hlboký obdiv a vďaka.

                                                           L. Pekaríková
 
*******************************************************************************
Napísali o knihe:

Kniha zachytáva ojedinelý počin v rámci fenoménu ľudovej kultúry. Málokedy sa podarí to, čo dokázali Mária Čobrdová s Martou Hauserovou a celým občianskym združením Pôvabnica Turca. 

Slovensko je bohatým regiónom na prejavy a formy prvkov tradičnej ľudovej kultúry. Najfascinujúcejšou zložkou boli vždy ženské ručné práce. Aj keď sa názory rôznia, mimoriadne zaujímavou zložkou boli paličkované čipky. Možno sú svetoznáme čipky z Belgicka či Španielska, no Slovensko za týmito „čipkárskymi veľmocami“ nijako nezaostáva. Liptovská čipka sa výrazne odlišovala od čipky ostatných regiónov svojou výhradne bielou farebnosťou, značnou šírkou a technicky najzložitejšími vzormi tradičných čipiek na Slovensku. Čipkárky ich vytvárali bez predlohy, z pamäti, často vzor dotváralipočas práce. Čipka tvorila dominantnú časť čepca v dolnom a strednom Liptove, menej sa využívala v bytových textíliách a odeve. Zánikom nosenia čepca sa pomerne rýchlo prestali robiť čipky a súčasne nenávratne zanikali aj informácie o charakteristických špecifikách uvedenej regionálne technikepaličkovania nádherných, ale zložitých vzorov. 

Dnes v storočí výpočtovej tecniky a priemeyselného designu sa vraciame ku svojím koreňom, aby sme ich spoznali. A tu často vzniká problém, najmä v prípade poznania. Pretože poznanie nie je vždy kompletné a vedie k nemu náročná, často komplikovaná cesta. Tak sa stalo, že práve technicky najnáročnejšia paličkovaná čipka upadla do zabudnutia. Predmety ňou vytvorené sa stali súčasťou zbierok múzeí a súkromných zberateľov, no postupy jej zhotovenia neodovzdali zručné čipkárky ďalej. Máriu Čobrdovú to neodradilo v rozhodnutí odhaliť tajomstvo výroby liptovskej paličkovanej čipky, napriek tomu, že čipky z čepcov dolného Liptova boli paličkované rôznymi druhmi väzieb, čipka je hustá a len ťažko rozoznať sled nití. Viacročným výskumom spočívajucom v postupnom rozpletaní čipiek a v  detailnom zakresľovaní jednotlivých krokov zistila a zaznamenala podrobný technologický postup a tým zachránila a vytvorila základ pre oživenie tradície výroby liptovskej čipky pre potreby dnešného človeka. 

Záslužná a neoceniteľná je práca čipkárok z OZ Pôvabnica Turca, ktoré sa rozhodli vedené Máriou Čobrdovou znovuobjaviť krásu liptovskej čipky a podeliť sa so svojimi poznatkami s ostatnými záujemcami o paličkovanú čipku. Zväčšovaním a rozpletaním starých vzorov, využívajúc svoje skúsenosti a zručnosti, sa liptovské vzory naučili pliesť. Technicky náročné rozkreslenie vzorov realizoval sympatizant občianskeho združenia Vladimír Hauser. Celý realizačný kolektív publikácie si splnil svoj cieľ a predsavzatie a vytvoril najlepšie predpoklady, aby sa charakteristická a neopakovateľná liptovská čipka opäť vrátila do života súčasného človeka a skrášľovala mu jeho okolie. Je to po prvý krát, čo sú vzory liptovskej čipky tak podrobne technicky rozpracované s cieľom ponúknuť čo najširšej verejnosti možnosť obdivovať, ale predovšetkým zvládnuť zhotovenie jenotlivých vzorov.  

Súčasťou publikácie je aj pohľad do histórie čipkárstva na Slovensku, rozkreslenie viac ako 30 vzorov liptovskej čipky a súčasné práce členiek OZ, na ktorých boli použité vzory liptovskej čipky.

                                                           PhDr. Alžbeta Gazdíková